Vesti30.03.2022. 02:01

Velika novina u obrazovnom sistemu – svaki đak će imati svoju šifru: Evo šta će se menjati i šta će brojevi značiti

Učenici u pojedinim školama i deca u vrtićima već su dobili ovaj broj i on će ih pratiti od vrtićkih dana do završetka školovanja, uključujući i fakultet. Ovaj broj izdaju škole i predškolske ustanove.

Nedavno je u rad pušten Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP), a JOB će služiti da se u ovaj sistem beleže svi podaci o učeniku – uspesi, nivo obrazovanja, šifre kvalifikacija, jezik na kojem su završeni prethodni nivoi školovanja, izborni programi, rad po individualnom obrazovnom planu, ocene, položeni ispiti, pohvale i nagrade, izostanci, vladanje, izdate javne isprave.

Takođe, u okviru JISP nalaze se i podaci o svim obrazovnim ustanovama, njihovim dozvolama za rad, akreditacijama, nastavnom kadru… Svi podaci o đacima, nastavnicima i ustanovama sada se nalaze na jednom mestu. Takođe, prosvetne vlasti istakle su ranije da će ovaj sistem omogućiti i da se sagleda koliko košta školovanje po učeniku. U Ministarstvu prosvete su ranije objasnili da će se svaki učenik voditi samo sa svojim jedinstvenim obrazovnim brojem, dok svi ostali lični podaci ostaju na nivou ustanove.

Izvor vesti: Srbija Danas/Novosti