Vesti01.04.2022. 02:52

Proba velike mature od 5. do 8. aprila: Polagaće je svi srednjoškolci, evo koliko vremena će imati za zadatke

Testiranje će biti organizovano u više od 500 obrazovnih ustanova – gimnazija, srednjih stručnih i umetničkih škola, a testove će polagati i učenici koji se trenutno nalaze u Istraživačkoj stanici Petnica.

Testovi će imati do 40 zadataka, a vreme za izradu testa biće 180 minuta. U pilotiranju učestvuju i učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, uz prilagođavanje uslova polaganja ispita. Cilj pilotiranja je provera kvaliteta ispitnih zadataka i testova, kao i procedura propisanih za organizaciju ispita.

Prva generacija učenika četvrtih razreda srednjih škola polagaće državnu maturu 2024. godine. Pomoćnik ministra za srednje obrazovanje Miloš Blagojević rekao je da je “organizacija i sprovođenje državne mature ozbiljan i zahtevan poduhvat.”

To je ispit i za učenike i za sistem. Od pripreme zadataka i testova, preko prijava učenika i štampanja materijala, do distribucije materijala i organizacije rada u školama – u ovaj proces je uključen svaki segment sistema. Očekujemo da kroz pilotiranje uočimo određene nedostatke kako bi u narednom periodu sve mogli da ispravimo, zato i imamo ovaj pilot, a planirane su još i dve probe državne mature – rekao je Blagojević.

Prema njegovim rečima za potrebe pilotiranja štampano je više od 150 hiljada testova koji su prethodnih dana dostavljeni na 28 punktova na kojima su ih preuzimali direktori škola. U pilotiranju će učestvovati oko 52.000 učenika, među kojima je i oko 2.000 učenika koji će testove polagati na jednom od osam jezika nacionalnih manjina.

Svi gimnazijalci polagaće i treći predmet koji su izabrali sa Liste opšteobrazovnih predmeta, dok će učenici stručnih škola, ukoliko se školuju za neki od 62 obrazovna profila koji su uključeni u ovo pilotiranje, kao treći ispit polagati stručno-teorijski test.

Iako ovo pilotiranje nema za cilj proveru znanja učenika, Ministarstvo prosvete uputilo je preporuku školama, da nastavnici mogu učenicima koji ostvare dobre rezultate na testu da upišu ocenu u dnevnik. Loši rezultati neće se evidentirati.

Martin Кlauke, šef sektora za upravljanje projektima Delegacije EU rekao je da Evropska unija pruža podršku Ministarstvu za uvođenje državne mature u srednje obrazovanje sa više od 4 miliona evra.

– Ova reforma zaživela je u zemljama Evropske unije, kao dobra praksa koja vodi kvalitetnijem i pravednijem sistemu obrazovanja. Pored objektivnijeg vrednovanja znanja i kompetencija učenika, ovom reformom stvara se i ravnopravniji pristup visokom obrazovanju za mlade ljude. Verujem da će se ova reforma višestruko isplatiti jer daje povratnu informaciju donosiocima odluka o postignućima učenika i kvalitetu sistema obrazovanja. Želim mnogo uspeha učenicima i nastavnicima na ovom pilotiranju – naveo je on.

Izvor vesti: Srbija Danas