Vesti12.10.2021. 08:41

Znate li koje su posledice varanja na testovima: Vrlo su opasne po školarce, a neke od njih ozbiljno utiču i na zdravlje

Đaci i studenti često misle da je varanje na ispitu lakši put do polaganja ispita, a nimalo nisu svesni da su posledice koje iz toga mogu proizaći i više nego pogubne po njihovo dalje školovanje i život.

Iako se neretko čini da su prepisivanja nevina i iz šale ili predostrožnosti, ona mogu biti i veoma opasan vid neetičkog ponašanja u školi ili na fakultetu. Školarci i akademci varaju na testovima uz puškice, telefone, bubice, ali sada je i ta tehnologija uznapredovala te pribegavaju i kamericama, pametnim satovim i tome slično, što ozbiljno krši standarde akademske čestitosti.

Deca uvek misle da ukoliko budu imali neko dodatno pomagalo za polaganje ispita da će imati više vremena za sebe i svoje privatne draže obaveze od školskih, ali to je samo zabluda u koju oni lako upadaju. Jedna od velikih zabluda je i što misle da ukoliko varaju na ispitu da će ishod ispita biti mnogo bolji, a šta ako ih uhvate?

Posledice su veoma oštre i trebalo bi ih pažljivo razmotriti pre nego što se đaci i studenti olako odaju varanju na testovima.

prepisivanje

Foto: Shutterstock

Glavna posledica je udaljenje sa ispita, mogućnost pada akademske godine, a svakako najrigoroznija posledica je zabrana studiranja. Posledice ovog tipa su dugoročne, a kako svi ovakvi prestupi ostaju zabeleženi i u dosijeu studenta ili đaka može se desiti da ne možete da studirate ni na drugom fakultetu.

Takođe, posledica varanja na ispitima je i uzaludno trošenje novca i vremena. Učenje iziskuje dosta vremena, novca, a najviše truda da se određeno gradivo savlada. Prepisivanje na testovima je često varanje samog sebe, jer nam organizacija samog načina prevare neretko oduzme mnogo više vremena nego sam proces učenja, a prepisivanje prema pravilu nije uvek ni jeftino.

Veoma važan segment je što usled oslanjanja na prevarantska pomagala đak ili student gubi dragoceno znanje, zanemarivanje bilo kog dela gradiva ostavlja veliku prazninu u celovitosti savladavanja tog dela gradiva. Iako nekad mislimo da su neki delovi gradiva beskorisni i nepotrebni te stoga nije na odmet te delove prepisati, to je velika zabluda. U svakom odeljku se može naći smisao i vrednost te informacije koju je potrebno smetiti u kontekst celokupnog gradiva. Uz varalice, to znanje nikada neće biti usvojeno i adekvatno naučeno već zauvek izgubljeno.

prepisivanje

Foto: Shutterstock

Naravno, veoma je važno da đaci u najranijem dobu shvate da imaju dovoljno snage da se odupru iskušenju prepisivanja. Iako je prepisivanje popularno u školama, moguće je uticati na decu da se toga ipak suzdrže, jer je od suštinske važnosti da deca počnu da razmišljaju svojom glavom i da znanja koja su im dostupna ustvari i iskoriste, a ne samo prepišu za ocenu.

Prepisivanje tokom školskih dana loše utiče i na zdravstveno stanje deteta, a ima i dugoročne zdravstvene posledice koje možda nisu vidljive odmah, ali svakako su prisutne. Prepisivanje i varanje na ispitima je izuzetno stresno čak i za one koji za sebe tvrde da su veoma iskusni u varanju. Situacija u kojoj se oslanjate na “puškice i bubice” u vama izaziva neprijatan osećaj i nervozu što celokupan organizam dovodi u stresno stanje. Apsolutno svi oni koji se odaju varanju osećaju stres čije posledice mogu biti raznorazne i ne odmah uočljive. U kolikoj meri će stres uticati na zdravstveno stanje zavisi od tipa ličnosti, ali i učestalosti dovođenja tela u ovakvo stresno stanje.

Takođe, problem koji se javlja jeste i stvaranje zavisnosti i loših navika. Kako se ovakav čin ponavlja više puta, svaki naredni put je sve lakši i lakši, jer se brzo naviknemo da lakše dolazimo do cilja i da to možemo primenjivati i na druge sfere života, a ne samo na školske obaveze. Tada postoji realna i velika opasnost da postanemo zavisni i da u svoju ličnost ugradimo tu crtu varanja koja nas može obeležiti za ceo život.

varanje na ispitima

Foto: Shutterstock

Usled korišćenja prevarantskih pomagala narušavamo i sopstveno samopouzdanje, jer kako znamo da radimo nešto ilegalno i zabranjeno samim tim sebi šaljemo poruku da smo nesposobni da do cilja dođemo regularnim putem. Sami sebe lišavamo lične satisfakcije za postignuti cilj trudom i radom, jer nakon uspešnog varanja oseća se samo olakšanje što nas u tome niko nije uhvatio.

Uspešni studenti ne bi trebalo da se odaju varanju, već da svoje znanje grade i nadograđuju, bez obzira na ocene i ispite, važno je edukovati se zbog sebe samih pre svega. Ličnost koju imate priliku da izgradite je ličnost za ceo život, ne budite varalica već ponosni student. Obrazovne ustanove usvojile su i Etički kodeks o akademskoj čestitosti studenata koji svaki od studenata potpisuje čime se obavezuje da će poštovati pre svega rad ustanove, a onda i da se neće baviti varanjima i plagiranjima tokom svog obrazovanja, što je dobar korak ka istrebljenju efekta “kul je ako prepisuješ”.

 

Izvor vesti: Srbija Danas