Vesti24.06.2022. 02:12

VEĆE ŠKOLARINE: Ovih 16 fakulteta je povećalo cene studiranja

Na 16 fakulteta u Srbiji od naredne školske godine biće povećane školarine. Cene je korigovalo pet fakulteta Univerziteta u Beogradu, zatim isto toliko visokoškolskih ustanova u sastavu Univerziteta u Novom Sadu, dva fakulteta univerziteta u Kragujevcu, tri fakulteta u Nišu, jedan fakultet Prištinskog univerzitetu sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Fakulteti niškog univerziteta su među poslednjima izašli sa korekcijom cena školarina. Naime, oni su čekali da Vlada Srbije usvoji kvote za upis, pa su tek tada raspisali konkurs za upis i objavili cene školarina.

Cene je korigovao Pravni fakultet u Nišu te će budući studenti moraju da izdvoje 3.000 dinara više za školarinu, odnosno 86.000 dinara. Poljoprivredni fakultet je povećao školarine za 5.000 dinara i sada je školarina kod njih 75.000 dinara, dok je Građevinsko-arhitektonski fakultet na smeru Arhitektura podigao cenu školarine za 30.000 dinara, te će studenti koji se finansiraju sami godišnje morati da izdvoje 120.000 dinara, piše Euronews.

“Radi se o studijskom programu Arhitektura, gde je cena godinama bila na istom nivou 90.000 dinara. Veliko je interesovanje na ovom studijskom programu, a naš srodni fakultet u Beogradu ima cenu od 240.000 na upis u prvu godinu. Mi smo ove godine imali nameru da povećamo cenu na 150.000 dinara. Nakon sastanka kolegijuma fakulteta sa šefovima svih katedri i svim prodekanima, uprava fakulteta je odlučila da to bude povećanje za 30.000 i da cena za upis na prvu godinu bude 120.000 dinara. Na drugom studijskom programu Građevinarstvo školarina je ostala nepromenjena 70.000 dinara”, kaže za Euronews Srbija Marko Nikolić, prodekan za nastavu na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu.

Raspon školarina na fakultetima Univerziteta u Nišu sada je od 45.000 do 120.000 dinara. Najveće školarine su na Građevinsko – arhitektonskom fakultetu (smer Arhitektura) i Fakultetu umetnosti.

U Beogradu će više novca za školavanje morati da izdvoje samofinansirajući studenti na Rudarsko-geološkom (sa 57.000 na 66.000 dinara), Tehnološko-metalurškom (sa 66.000 na 75.000 dinara), Fakultetu organizacionih nauka (sa 138.000 na 145.500), Ekonomskom (sa 92.022 na 97.175 dinara, odnosno 121.082 dinara na 127.863 zavisno od studijskog programa) i Biološkom fakultetu (80.000 na 90.000 dinara).

dualno obrazovanje

Foto: Shutterstock

Pet fakulteta u Novom Sadu menja školarine

Prema podacima koje je za Euronews Srbija dostavio Univerzitet u Novom Sadu veće cene školarina najavilo je pet fakulteta. Najveće povećanje biće na Filozofskom fakultetu. Na programima osnovnih i master akademskih studija Jezik, književnost i kultura cena školovanja za samofinansirajuće studente biće povećana za 31.000 dinara (sa 65.000 na 96.000 dinara).

I Tehnološki fakultet najavio je poskupljenje na osnovnim akademskim studijama za 15.000 dinara (sa 65.000 dinara na 80.000 dinara). Povećanje su najavili i na master, specijalističkim i na doktorskim akademskim studijama za 10.000 dinara (sa 90.000 na 100.000 dinara).

Više novca moraće od naredne školske godine da se izdvoji i za školarinu na Pravnom fakultetu, na osnovnim i master akademskim studijama za 4.000 dinara (da 86.000 na 90.000 dinara).

I Medicinski fakultet je korigovao cenovnik, ali samo na pojedinim programima i to: integrisanih studija medicine na engleskom jeziku i dentalne medicine na engleskom jeziku da 5.500 evra na 6.500 evra (to se odnosi za školovanje za strance). Povećanje cena su najavili i na master i specijalističkim akademskim studija za 12.000 dinara (sa 88.000 na 100.000 dinara).

Više školarine za 5.000 dinara najavio je Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” i to na osnovnim akademskim studijama sa 80.000 na 85.000 dinara i na master akademskim studijama da 85.000 na 90.000 dinara).

škola

Foto: Shutterstock

Povećanje na dva fakulteta u Kragujevcu

Više novca za školovanje moraće da izdvoje i studenti dva fakulteta Univerzita u Kragujevcu. Kako je za Euronews Srbija nedavno rekao rektor tog univerziteta prof. Nenad Filipović dva fakulteta su povećali školarine i to Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu i Fakultet za mašinstvo i građevinu u Kraljevu sa 50.000 na 60.000 dinara. Na ostalim fakultetima ostaju stare cene.

Na Univerzitetu u Prištini, sa privremenim sedistem u Kosovskoj Mitrovici, na devet fakulteta ostaju školarine na prošlogodišnjem nivou osim na Medicinskom fakultetu. Medicina je povećala školarinu na integrisanim studijama medicine sa 70.000 na 85.000, kao i na integrisanim studijama stomatologije sa 70.000 na 95.000 dinara.

Školarina na osnovnim studijama Zdravstvene nege ostaje ista kao i ranijih godina 40.000 dinara.

Raspon školarine na Univerzitetu u Prištini je od 18.000 dinara (Poljoprivredni fakultet) do 100.000 dinara na fakultetu umetnosti.

Na Državnom univerzite u Novom Pazaru neće biti menjane cene. Kako je rečeno za Euronews Srbija školarine nisu menjane ni na jednom departmanu poslednjih desetak godina.

“Godinama unazad cene su između 50.000 i 60.000 dinara. Tako je predviđeno i za ovu godinu. One su među najnižim u Srbiji”, kažu u Novom Pazaru.

Izvor vesti: Srbija Danas / Euronews