Univerziteti

Univerzitet Union

Kosančićev venac 2/5
11000 Beograd
+381(0)11/630-42-93
sekretarijat@union.edu.rs
www.union.edu.rs
Vrsta
Univerzitet
Osnivač
Privatna institucija
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
2005.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2017. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
Prethodni ciklus akreditacije: 2011. godine.
Programi>