Univerziteti

Univerzitet Union – Nikola Tesla

Cara Dušana 62-64
11000 Beograd
+381(0)11/218-02-71
rektor@unionnikolatesla.edu.rs
http://unionnikolatesla.edu.rs
Vrsta
Univerzitet
Osnivač
Privatna institucija
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
2010.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2020. godine - Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije.
Prethodna akreditacija: 2011. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
ARHITEKTURA I URBANIZAM Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
GRAĐEVINARSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
INFORMATIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
MEĐUNARODNA POLITIKA I BEZBEDNOST Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
PREDUZETNIČKI BIZNIS I MENADŽMENT NEKRETNINA Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
FINANSIJE Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
ARHITEKTURA I URBANIZAM Akademske Master studije 1 godina 2016.
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Akademske Master studije 1 godina 2016.
INFORMATIKA Akademske Master studije 1 godina 2020.
MEĐUNARODNA POLITIKA I BEZBEDNOST Akademske Master studije 1 godina 2015.
MENADŽMENT I PREDUZETNIŠTVO Akademske Master studije 1 godina 2016.
OPŠTE GRAĐEVINARSTVO Akademske Master studije 1 godina 2016.
ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA GRAĐENJA I UPRAVLJANJE IZGRADNJOM OBJEKATA Akademske Master studije 1 godina 2016.
FINANSIJE Akademske Master studije 1 godina 2017.
ARHITEKTURA I URBANIZAM Akademske Doktorat 3 godine 2020.
GRAĐEVINARSTVO Akademske Doktorat 3 godine 2020.
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Akademske Doktorat 3 godine 2020.
MENADŽMENT ODRŽIVOG RAZVOJA Akademske Doktorat 3 godine 2020.