Univerziteti

Univerzitet umetnosti u Beogradu

Kosančićev venac 29
11000 Beograd
+381(0)11/262-51-66
rektorat@arts.bg.ac.rs
www.arts.bg.ac.rs
Vrsta
Univerzitet
Osnivač
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1957.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2017. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
Prethodni ciklus akreditacije: 2010. godine.
Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
KULTURNA POLITIKA I MENADŽMENT Akademske Master studije 1 godina 2018.
MASTER STUDIJE MEĐUNARODNO ISTRAŽIVANJE DRAMSKIH I AUDIO-VIZUELNIH IZVOĐAČKIH UMETNOSTI Akademske Master studije 1 godina 2014.
TEORIJA UMETNOSTI I MEDIJA Akademske Master studije 1 godina 2017.
VIŠEMEDIJSKA UMETNOST Akademske Doktorat 3 godine 2017.
DIGITALNA UMETNOST Akademske Doktorat 3 godine 2021.
TEORIJA UMETNOSTI I MEDIJA Akademske Doktorat 3 godine 2018.