Univerziteti

Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Filipa Višnjića bb
38220 Kosovska Mitrovica
+381(0)28/422-340
rektorat@pr.ac.rs
www.pr.ac.rs
Vrsta
Univerzitet
Osnivač
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija
Lokacija
Kosovskomitrovački okrug
Godina osnivanja
1970.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2014. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
Prethodni ciklus akreditacije: 2009. godine.
Programi>