Univerziteti

Univerzitet u Novom Sadu

Trg Dositeja Obradovića 5
21000 Novi Sad
+381(0)21/485-2020
rektorat@uns.ac.rs
www.uns.ac.rs
Vrsta
Univerzitet
Osnivač
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija
Broj studenata
40000–50000
Lokacija
Južnobački okrug
Godina osnivanja
1960.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2014. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
Prethodni ciklus akreditacije: 2009. godine.
Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
VINOGRADARSTVO I VINARSTVO Akademske Master studije 3 semestra 2018.
EVROPSKE STUDIJE Akademske Master studije 1 godina 2013.
EVROPSKE STUDIJE Akademske Master studije 1 godina 2016.
IKT ZA DRŽAVNU UPRAVU Akademske Master studije 1 godina 2016.
MENADŽMENT U SPORTU Akademske Master studije 1 godina 2016.
OMLADINSKI RAD U ZAJEDNICI Akademske Master studije 2 godine 2013.
PRIMENJENA STATISTIKA Akademske Master studije 1 godina 2016.
FORENZIKA Akademske Master studije 1 godina 2016.