Univerziteti

Univerzitet u Nišu

Univerzitetski Trg br. 2
18106 Niš
+381(0)18/257-970
uniuni@ni.ac.rs
https://ni.ac.rs
Vrsta
Univerzitet
Osnivač
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija
Broj studenata
20000–30000
Lokacija
Nišavski okrug
Godina osnivanja
1956.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2014. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
Prethodni ciklus akreditacije: 2009. godine.
Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
INŽENJERSTVO INOVACIJA Akademske Osnovne studije 1 godina 2016.
INTELIGENTNA ANALIZA PODATAKA Akademske Osnovne studije 3 semestra 2020.