Univerziteti

Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb
34000 Kragujevac
+381(0)34/370-270
unikg@kg.ac.rs
www.kg.ac.rs
Vrsta
Univerzitet
Osnivač
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija
Lokacija
Šumadijski okrug
Godina osnivanja
1976.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2014. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
Prethodni ciklus akreditacije: 2009. godine.
Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Akademske Osnovne studije 3 semestra 2019.
RAZVOJ KOMPJUTERSKIH IGARA Akademske Osnovne studije 3 semestra 2020.