Univerziteti

Univerzitet u Beogradu

Studentski trg 1
11000 Beograd
+381(0)11/320-74-00
kabinet@rect.bg.ac.rs
www.bg.ac.rs
Vrsta
Univerzitet
Osnivač
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija
Broj studenata
75000-100000
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1808.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2014. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
Prethodni ciklus akreditacije: 2009. godine.
Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
ASTROMUNDUS - ERAZMUS MUNDUS ZAJEDNIČKE EVROPSKE MASTER AKADEMSKE STUDIJE IZ ASTROFIZIKE Akademske Master studije 2 godine 2017.
EVROPSKA POLITIKA I UPRAVLJANJE KRIZAMA Akademske Master studije 1 godina 2016.
MENADŽMENT POSLOVNIH PERFORMANSI Akademske Master studije 1 godina 2019.
MEHATRONIKA U MEDICINSKOJ REHABILITACIJI Akademske Master studije 1 godina 2015.
OBRAZOVNE POLITIKE - ZSP Akademske Master studije 1 godina 2019.
RAČUNARSTVO U DRUŠTVENIM NAUKAMA Akademske Master studije 1 godina 2014.
RELIGIJA U DRUŠTVU, KULTURI I EVROPSKIM INTEGRACIJAMA Akademske Master studije 2 godine 2021.
STUDIJE MIGRACIJA Akademske Master studije 1 godina 2017.
TERORIZAM, ORGANIZOVANI KRIMINAL I BEZBEDNOST Akademske Master studije 2 godine 2016.
TERORIZAM, ORGANIZOVANI KRIMINAL I BEZBEDNOST Akademske Master studije 1 godina 2016.
BIOMEDICINSKO INŽENJERSTVO I TEHNOLOGIJE Akademske Doktorat 3 godine 2016.
BIOFIZIKA Akademske Doktorat 3 godine 2021.
BIOFOTONIKA Akademske Doktorat 3 godine 2015.
INTELIGENTNI SISTEMI Akademske Doktorat 3 godine 2015.
ISTORIJA I FILOZOFIJA PRIRODNIH NAUKA I TEHNOLOGIJE Akademske Doktorat 3 godine 2014.