Univerziteti

Univerzitet Singidunum

Danijelova 32
11000 Beograd
+381(0)11/309-32-20
mstanisic@singidunum.ac.rs
www.singidunum.ac.rs
Vrsta
Univerzitet
Osnivač
Privatna institucija
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
2005.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2020. godine - Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije.
Prethodni ciklusi akreditacije: 2013, 2008. godine.
Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
ANGLISTIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
ŽIVOTNA SREDINA I ODRŽIVI RAZVOJ Akademske Osnovne studije 4 godine 2019.
INŽENJERSKI MENADŽMENT Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
POSLOVNA EKONOMIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
RAČUNARSKE NAUKE Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
SOFTVERSKO I INFORMACIONO INŽENJERSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
TURIZAM I HOTELIJERSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
TURIZAM, HOTELIJERSTVO I EKONOMIJA HRANE Akademske Osnovne studije 4 godine 2019.
DIGITALNI SISTEMI EMITOVANJA I KOMUNIKACIJE Akademske Master studije 1 godina 2017.
ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO Akademske Master studije 1 godina 2013.
ŽIVOTNA SREDINA I ODRŽIVI RAZVOJ Akademske Master studije 1 godina 2019.
INŽENJERSKI MENADŽMENT Akademske Master studije 1 godina 2013.
INTELIGENTNE ELEKTROENERGETSKE MREŽE Akademske Master studije 1 godina 2020.
INTERNA REVIZIJA I FORENZIKA Akademske Master studije 1 godina 2013.
MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA Akademske Master studije 1 godina 2013.
NAUKA O PODACIMA Akademske Master studije 1 godina 2017.
POSLOVNA EKONOMIJA Akademske Master studije 1 godina 2020.
POSLOVNI SISTEMI U TURIZMU I HOTELIJERSTVU Akademske Master studije 1 godina 2019.
PRIMENJENA ANGLISTIKA Akademske Master studije 1 godina 2017.
SAVREMENE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Akademske Master studije 1 godina 2020.
SOFTVERSKO I INFORMACIONO INŽENJERSTVO Akademske Master studije 1 godina 2017.
ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO Akademske Doktorat 3 godine 2013.
ŽIVOTNA SREDINA I ODRŽIVI RAZVOJ Akademske Doktorat 3 godine 2020.
INŽENJERSKI SISTEMI U MENADŽMENTU Akademske Doktorat 3 godine 2013.
MENADŽMENT U TURIZMU Akademske Doktorat 3 godine 2019.
NAPREDNI SISTEMI ZAŠTITE Akademske Doktorat 3 godine 2020.
SAVREMENO POSLOVNO ODLUČIVANJE Akademske Doktorat 3 godine 2020.