Univerziteti

Univerzitet Privredna akademija

Cvećarska 2
21102 Novi Sad
+381(0)21/53-10-20
office@privrednaakademija.edu.rs
www.privrednaakademija.edu.rs
Vrsta
Univerzitet
Osnivač
Privatna institucija
Lokacija
Južnobački okrug
Godina osnivanja
2000.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2014. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
Prethodni ciklus akreditacije: 2010. godine.
Programi>