Univerziteti

Univerzitet odbrane

Pavla Jurišića Šturma 1
11000 Beograd
+381(0)11/300-51-97
rectorate@mod.gov.rs
www.uo.mod.gov.rs
Vrsta
Univerzitet
Osnivač
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
2011.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2015. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
Prethodni ciklus akreditacije: 2010. godine.
Programi>