Univerziteti

Univerzitet Metropolitan

Tadeuša Košćuška 63
11000 Beograd
+381(0)11/20-30-885
info@metropolitan.ac.rs
www.metropolitan.ac.rs
Vrsta
Univerzitet
Osnivač
Privatna institucija
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
2005.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2017. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
Prethodni ciklus akreditacije: 2010. godine.
Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
BIZNIS I MARKETING Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
BIZNIS I MARKETING Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
GRAFIČKI DIZAJN Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
GRAFIČKI DIZAJN Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
DIZAJN INTERAKTIVNIH MEDIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
DIZAJN INTERAKTIVNIH MEDIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
INŽENJERSKI I OPERACIONI MENADŽMENT Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
INŽENJERSKI I OPERACIONI MENADŽMENT Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Akademske Osnovne studije 3 godine 2015.
INFORMACIONI SISTEMI Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
INFORMACIONI SISTEMI Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
MODNI DIZAJN Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
MODNI DIZAJN Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
RAČUNARSKE IGRE Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
RAČUNARSKE IGRE Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
SOFTVERSKO INŽENJERSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
SOFTVERSKO INŽENJERSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
BEZBEDNOST INFORMACIJA Akademske Osnovne studije 1 godina 2016.
DIZAJN NOVIH MEDIJA Akademske Osnovne studije 1 godina 2016.
INFORMACIONI SISTEMI Akademske Osnovne studije 1 godina 2016.
MARKETING MENADŽMENT Akademske Osnovne studije 1 godina 2015.
SOFTVERSKO INŽENJERSTVO Akademske Osnovne studije 1 godina 2016.
DIZAJN NOVIH MEDIJA Akademske Osnovne studije 3 godine 2016.
MENADŽMENT I RAZVOJ Akademske Osnovne studije 3 godine 2015.
SOFTVERSKO INŽENJERSTVO Akademske Osnovne studije 3 godine 2016.