Univerziteti

Univerzitet Edukons

Vojvode Putnika bb,
21208 Sremska Kamenica
+381(0)21/489-36-04
info@educons.edu.rs
www.educons.edu.rs
Vrsta
Univerzitet
Osnivač
Privatna institucija
Broj studenata
501–1000
Lokacija
Južnobački okrug
Godina osnivanja
2008.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2020. godine - Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije.
Prethodni ciklusi akreditacije: 2014, 2010. godine.
Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
DIGITALNA PRODUKCIJA Akademske Osnovne studije 3 godine 2020.
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Akademske Osnovne studije 3 godine 2020.
INFORMATIČKO INŽENJERSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
KLASIČNO SLIKARSTVO Akademske Osnovne studije 3 godine 2016.
MENADŽMENT Akademske Osnovne studije 3 godine 2013.
ORGANSKA BILJNA I STOČARSKA PROIZVODNJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
POSLOVNA EKONOMIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
POSLOVNA EKONOMIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
PRIMENJENA BEZBEDNOST Akademske Osnovne studije 3 godine 2014.
STUDIJE BEZBEDNOSTI Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
DIGITALNA PRODUKCIJA Akademske Master studije 2 godine 2020.
EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA Akademske Master studije 1 godina 2016.
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Akademske Master studije 2 godine 2020.
ZELENA EKONOMIJA Akademske Master studije 2 godine 2013.
KLASIČNO SLIKARSTVO Akademske Master studije 2 godine 2016.
POSLOVNA EKONOMIJA Akademske Master studije 1 godina 2014.
STUDIJE BEZBEDNOSTI Akademske Master studije 1 godina 2017.
UČITELJ Akademske Master studije 1 godina 2017.
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Akademske Doktorat 3 godine 2020.
KLASIČNO SLIKARSTVO Akademske Doktorat 3 godine 2018.
POLJOPRIVREDNE NAUKE Akademske Doktorat 3 godine 2020.
POSLOVNA EKONOMIJA Akademske Doktorat 3 godine 2014.
PRIMENJENA BEZBEDNOST Akademske Doktorat 3 godine 2014.