Univerziteti

Megatrend univerzitet

Bulevar maršala Tolbuhina 8
11070 Beograd
+381(0)11/22-03-029
univerzitet@megatrend.edu.rs
http://megatrend.edu.rs
Vrsta
Univerzitet
Osnivač
Privatna institucija
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1989.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2016. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
Prethodni ciklus akreditacije: 2010. godine.
Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
BIOFARMING Akademske Osnovne studije 3 godine 2015.