Univerziteti

Kriminalističko-policijski univerzitet

Cara Dušana 196
11080 Beograd
+381(0)11/3161-444
dekanat@kpa.edu.rs
www.kpa.edu.rs
Vrsta
Univerzitet
Osnivač
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
2006.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2018. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
Prethodni ciklus akreditacije: 2015, 2009. godine.
Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
KRIMINALISTIKA Strukovne Osnovne studije 3 godine 2015.
KRIMINALISTIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
FORENZIČKO INŽENJERSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
INFORMATIKA I RAČUNARSTVO Akademske Master studije 1 godina 2020.
KRIMINALISTIKA Akademske Master studije 1 godina 2014.
UPRAVLJANJE BEZBEDNOSNIM RIZICIMA PRIRODNIH KATASTROFA Akademske Master studije 1 godina 2019.
FORENZIČKO INŽENJERSTVO Akademske Master studije 1 godina 2020.
INFORMATIKA Akademske Doktorat 3 godine 2017.
KRIMINALISTIKA I PRAVO Akademske Doktorat 3 godine 2016.
FORENZIČKO INŽENJERSTVO Akademske Doktorat 3 godine 2016.
KRIMINALISTIKA Akademske Specijalističke studije 1 godina 2014.