Univerziteti

Evropski univerzitet

Carigradska 28
11000 Beograd
+381(0)11/334-15-83
eu@eu.ac.rs
www.eu.ac.rs
Vrsta
Univerzitet
Osnivač
Privatna institucija
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
2000.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2011. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
Programi>