Univerziteti

Državni univerzitet u Novom Pazaru

Vuka Karadžića bb
36300 Novi Pazar
+381(0)20/317-752
rektorat@np.ac.rs
www.np.ac.rs
Vrsta
Univerzitet
Osnivač
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija
Lokacija
Raški okrug
Godina osnivanja
2006.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2018. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
Prethodni ciklus akreditacije: 2013, 2008. godine.
Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
AGRONOMIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
BIOLOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
VASPITAČ U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
GRAĐEVINARSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
EKONOMIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
ZDRAVSTVENA NEGA Strukovne Osnovne studije 3 godine 2019.
INFORMATIKA-MATEMATIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
MATEMATIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
MATEMATIKA-FIZIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
POSLOVNA INFORMATIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
PRAVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
PSIHOLOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
RAČUNARSKA TEHNIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2018.
REHABILITACIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
SOFTVERSKO INŽENJERSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
SPORT I FIZIČKO VASPITANJE Akademske Osnovne studije 4 godine 2018.
HEMIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
BIOLOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2014.
VASPITAČ U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA Akademske Master studije 1 godina 2019.
GRAĐEVINARSTVO Akademske Master studije 1 godina 2015.
EKONOMIJA Akademske Master studije 1 godina 2016.
ENERGETSKA EFIKASNOST, OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Akademske Master studije 1 godina 2013.
ENERGETSKA EFIKASOST NASELJA Akademske Master studije 1 godina
IZGRADNJA KAPACITETA ZA RAZVOJ JAVNOG SEKTORA Akademske Master studije 1 godina 2018.
INFORMATIKA-MATEMATIKA Akademske Master studije 1 godina 2014.
MATEMATIKA Akademske Master studije 1 godina 2013.
MATEMATIKA-FIZIKA Akademske Master studije 1 godina 2014.
MEHATRONIKA NA MOTORNIM VOZILIMA Akademske Master studije 1 godina 2014.
PALIJATIVNA MEDICINA Akademske Master studije 1 godina 2013.
PRAVO Akademske Master studije 1 godina 2015.
PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2017.
PSIHOLOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2016.
RAČUNARSKA TEHNIKA Akademske Master studije 1 godina 2018.
REHABILITACIJA Akademske Master studije 1 godina 2014.
SPORT I FIZIČKO VASPITANJE Akademske Master studije 1 godina 2018.
HEMIJA Akademske Master studije 1 godina 2014.
BIOLOGIJA Akademske Doktorat 3 godine 2014.
EKONOMIJA Akademske Doktorat 3 godine 2013.
MATEMATIKA Akademske Doktorat 3 godine 2017.
RAČUNARSKA TEHNIKA Akademske Doktorat 3 godine 2017.
SPORT I FIZIČKO VASPITANJE Akademske Doktorat 3 godine 2018.
ARHITEKTURA Akademske Integrisane studije 5 godine 2015.
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Integrisane studije 5 godine 2015.
MATEMATIKA Akademske Integrisane studije 5 godine 2017.
SRPSKA KNJIŽEVNOST I JEZIK Akademske Integrisane studije 5 godine 2015.