Univerziteti

Alfa BK Univerzitet

Palmira Toljatija 3
11070 Beograd
+381(0)11/2609-754
info@alfa.edu.rs
http://alfa.edu.rs
Vrsta
Univerzitet
Osnivač
Privatna institucija
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1993.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2014. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
AGROBIZNIS I AGRARNA EKONOMIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
ANGLISTIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
EKONOMIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
RAČUNARSKE NAUKE Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
TRGOVINA: TRGOVINA I MARKETING I POREZI I CARINA Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
AGROBIZNIS I AGRARNA EKONOMIJA Akademske Master studije 1 godina 2015.
ANGLISTIKA - KNJIŽEVNOST Akademske Master studije 1 godina 2016.
ANGLISTIKA - LINGVISTIKA Akademske Master studije 1 godina 2016.
ENERGETSKA EFIKASNOST U ZGRADARSTVU Akademske Master studije 1 godina 2017.
ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA GRAĐENJA I MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU Akademske Master studije 1 godina 2017.
RAČUNARSKE NAUKE Akademske Master studije 1 godina 2014.
TRGOVINA Akademske Master studije 1 godina 2018.
MEĐUNARODNA TRGOVINA I BIZNIS Akademske Doktorat 3 godine 2017.
RAČUNARSKE NAUKE Akademske Doktorat 3 godine 2014.