Tag: prosvetni inspektori

Prosvetna inspekcija dobija dodatna ovlašćenja: Osim većih nadležnosti dobijaju i prepoznatljivu uniformu

Zakon o prosvetnoj inspekciji koji je stupio na snagu 14. aprila 2018. godine istakao je posebnost

Više