Vesti14.01.2022. 09:16

Prosvetna inspekcija dobija dodatna ovlašćenja: Osim većih nadležnosti dobijaju i prepoznatljivu uniformu

Zakon o prosvetnoj inspekciji koji je stupio na snagu 14. aprila 2018. godine istakao je posebnost položaja inspekcije u oblasti obrazovanja u odnosu na zakon koji na opšti način uređuje inspekcijski nadzor. Međutim, kažu predlagači izmena, potrebno je prilagoditi ga nastalim promenama, koje se pre svega odnose na širenje delovanja prosvetne inspekcije, iako najzanimljivije zvuči najava uniformi za prosvetne inspektore.

Izmene i dopune Zakona o prosvetnoj inspekciji prilagođavaju se promenama zakona koji su doneti u međuvremenu: Zakon o nauci i istraživanjima, Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije i Zakon o dualnom modelu obrazovanja u visokoškolskim ustanovama.

Takođe, potrebno je precizirati pojedine zakonske odredbe koje se odnose na poslove prosvetnog inspektora, ovlašćenja i poveravanje poslova inspekcijskog nadzora opštinama, gradovima, odnosno pokrajini, i izradu godišnjeg izveštaja o radu prosvetne inspekcije.

inspektor

Foto: Shutterstock

Novim odredbama određeno je da prosvetna inspekcija u obavljanju inspekcijskog nadzora, pored oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, dualnog obrazovanja, visokog obrazovanja, užbenika i učeničkog i studentskog standarda, ispituje i primenu zakona i drugih propisa koji regulišu oblast nauke i istraživanja i Nacionalnog okvira kvalifikacija Republike Srbije. Menja im se i naziv, i postaju republički, pokrajinski i opštinski, odnosno, gradski prosvetni inspektori.

Nadzor nad radom prosvetne inspekcije u obavljanju poverenih poslova obavlja ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja i vaspitanja, odnosno organ pokrajinske uprave nadležan za poslove obrazovanja i vaspitanja. Takođe, Republička prosvetna inspekcija i posle poveravanja poslova zadržava odgovornost i može, u skladu sa zakonom, vršiti neposredan inspekcijski nadzor na celoj teritoriji Republike Srbije.

Predloženim stavom se precizira zakonsko rešenje koje već postoji u važećem pravnom sistemu, odnosno u zakonu koji uređuje državnu upravu, gde su propisani povereni poslovi i odnosi državnih organa i imalaca javnih ovlašćenja. Republička prosvetna inspekcija moći će sada neposredno da izvrši inspekcijski nadzor u nadziranom subjektu na teritoriji cele Srbije, imajući u vidu javni interes i osetljivost grupa (dece, učenika, studenata…) čije interese prevashodno štiti.

inspektor

Foto: Shutterstock

Među najzanimljivijim odredbama je ona o najavi nošenja uniformi. Nabavka službene odeće i obuće za republičke prosvetne inspektore planirana je od 2022. godine, po donošenju podzakonskog akta koji će propisati izgled, sadržinu, pravo i obavezu korišćenja službenog odela i obuće prosvetnog inspektora u skladu sa Zakonom. Republička prosvetna inspekcija će za službena odela i obuću izdvojiti 4.059.000 dinara, odnosno najviše do 2.500.000 dinara za kupovinu službene odeće (letnje i zimske), dok će u sledećim godinama izdvojiti isti novac za za kupovinu službene obuće, kaputa i mantila.

U Vojvodini 12 prosvetnih inspektora

U Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice i Pokrajinskom sekretarijatu za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost angažovano je na poslovima prosvetnog inspektora ukupno 12 prosvetnih inspektora. Pravilnikom o utvrđivanju potrebnog broja prosvetnih inspektora u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi predviđeno je 206 prosvetnih inspektora za celu teritoriju Srbije. Međutim, ovaj broj godinama unazad ne prelazi dve trećine od tog broja, i to sa tendencijom pada. Tako su trenutno u Vojvodini, u opštinama i gradovima, angažovana 44 prosvetna inspektora, dok je u ostalim gradovima i opštinama širom Srbije angažovano ukupno 88 prosvetnih inspektora, i to najviše u Beogradu – 23, a postoji i jedan u Kosovskoj Mitrovici.

Izvor vesti: Srbija Danas/Dnevnik