Tag: Jelena Tovarović

Znanje ne zna za barijere: Jelena je do 15. godine plesala valcer, a sada su joj knjige koraci ka budućnosti

Kroz život treba ići hrabro i razmišljati o budućnosti, biti jak i premostiti sve prepreke,

Više