Tag: Jelena Jablanov Maksimović

Pesmica o štrašnom lavu na ćirilici za đake: Srpske škole postoje širom sveta, na svim meridijanima

U više od 10 zemalja širom sveta oko 4.000 dece rođene u dijaspori uči srpski jezik. Protekle

Više