Tag: Ida Nikitović

Studenti završe pravo i onda muke tek počinju: Na vreme se informišite i organizujte, dve godine morate poštovati proceduru

Diplomirani pravnici za polaganje pravosudnog ispita – moraju da steknu pripravnički staž.

Više