Tag: Dušica Jaćimović

Dušan je primer kako inkluzivno obrazovanje može promeniti život: Da učitelj bude pomoć, a ne kamen spoticanja

Dušan Milosavljević, devetnaestogodišnjak sa poremećajem iz spektra autizma, završio je

Više