Tag: Agenda o inovacijama

Stop odlivu mozgova sa Zapadnog Balkana: EU ima novu strategiju za obrazovni sistem

Novopokrenuta Agenda o inovacijama za Zapadni Balkan doprineće promovisanju naučne izvrsnosti,

Više