Vesti15.10.2021. 09:06

Stop odlivu mozgova sa Zapadnog Balkana: EU ima novu strategiju za obrazovni sistem

Novopokrenuta Agenda o inovacijama za Zapadni Balkan doprineće promovisanju naučne izvrsnosti, reformi obrazovnih sistema u regionu, stvaranju dodatnih mogućnosti za mlade i takođe pomoći u sprečavanju odliva mozgova.

Na samitu EU-Zapadni Balkan ranije ovog meseca na Brdu kod Kranja lideri EU i njenih članica i lideri sa Zapadnog Balkana pokrenuli su Agendu za Zapadni Balkan o inovacijama, istraživanjima, obrazovanju, kulturi, mladima i sportu koja predstavlja sveobuhvatnu i dugoročnu strategiju saradnje EU i regiona.

Evrokomesarka za inovacije i istraživanja Marija Gabrijel rekla je povodom pokretanja Agende da saradnja EU i Zapadnog Balkana nudi “nenadmašne mogućnosti”.

Kako je istakla, Agenda će studentima, istraživačima, inovatorima i kulturnim poslenicima sa Zapadnog Balkana otvoriti mogućnosti za pristup novim tržištima i pomoći im da budu konkurentniji i grade održiv napredak. Povećanim investicijama u istraživanja, obrazovanje, kulturu, mlade i sport, Agenda i akcije predložene u njoj doprineće ekonomskom i društvenom razvoju regiona i saradnji.

-EU podržava jaču saradnju zainteresovanih strana sa Zapadnog Balkana i članica EU kako bi se olakšala uspešna primena ciljeva Agenda- navela je Evropska komisija.

inovacije

Foto: Shutterstock

Glavni stubovi Agende su politička, tematska i regionalna platforma.

Ciljevi političke platforme su put ka održivoj budućnosti kroz stimulisanje ekonomije koja podržava oporavak i nova radna mesta, negovanje društava zasnovanih na znanju, podrška sistemskim promenama i reformama… a s obzirom na strateški značaj regiona i podršku njegovim procesima integracije kroz pojačano angažovanje EU.

Tematski deo Agende predviđa bolje usklađivanje sa strateškim prioritetima EU i podrazumeva transformaciju nacionalnih sistema istraživanja i inovacija, borbu protiv klimatskih promena i podršku digitalnoj transformaciji, promociju sprovođenja Zelenog dogovora EU na Zapadnom Balkanu.

Regionalni segment Agende treba da donese bližu regionalnu ekonomsku integraciju kroz planinirane investicije u razvoj ljudskog kapitala i digitalnu transformaciju.

Kao ciljevi tog dela navedeni su unapređenje kvaliteta obrazovanja i obuka, smanjenje rodnog i digitalnog jaza, unapređenje mobilnosti i povezanosti, kao i saradnje u oblasti kulture.

 

Izvor vesti: Srbija Danas