Vesti05.07.2021. 12:27

STIGLO OBJAŠNJENJE IZ MINISTARSTVA PROSVETE – ŠTA JE “JOB” I ČEMU SLUŽI: Država od septembra prati sve učenike i studente

Uvođenje jedinstvenog obrazovnog broja (JOB) u prosveti, od vrtića do fakulteta, unelo je pravu pometnju među roditeljima čija su deca u prethodnom periodu dobila obrazac na kome su zapisani broj i šifra, koja se sastoji od nasumično odabranih velikih i malih slova i brojeva. Mnogi od njih se pitaju šta mogu da rade sa tim brojem, za šta služi i čemu se njime pristupa.

– Moja ćerka je iz vrtića donela papir na kome pišu broj, koji se sastoji od 16 karaktera, i šifra, sastavljena od velikih i malih slova i brojki, što dete od šest godina sigurno ne može da upamti. Zbog toga razmišljam čemu uopšte služi taj broj, šta znači meni kao roditelju, a šta detetu i da li će ono sad svakog dana morati sa sobom da nosi taj obrazac ili će nam on biti neophodan za upis nove školske godine – u nedoumici su roditelji.

Sa sličnim pitanjima javljaju se neki, a njihovu dilemu razrešavaju iz Ministarstva prosvete. Objašnjavaju da je uvođenje jedinstvenog obrazovnog broja u prosveti započeto u martu, a da su sve ustanove u obavezi da do kraja ove školske godine dodele JOB za učenike i da isti dostave roditelju ili drugom zakonskom zastupniku u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenom obrazovnom broju.

– JOB dobija svako dete, počev od onih koja pohađaju vrtić do studenata na fakultetima, a tu se ubrajaju i mali maturanti koji su sada završili osmi razred, a taj broj nisu dobili u osnovnoj školi, dobiće ga u srednjoj. Broj dobijaju i svi apsolventi na fakultetima, a očekuje se da se na ovaj način prati razvoj od predškolaca do diplomaca – rekli su iz Ministarstva. Objašnjavaju da je to broj koji “štiti dete, učenika, odraslog i studenta, odnosno njegove podatke o ličnosti”, a istovremeno omogućava izradu statističkih izveštaja o sistemu obrazovanja i vaspitanja.

 

Foto: Profimedia

– Najveća korist dece, učenika, odraslih i studenata je indirektna i dolazi kroz očekivano podizanje kvaliteta sistema obrazovanja i vaspitanja zasnovano na podacima i izveštajima iz Jedinstvenog informacionog sistema prosvete (JISP) – navode iz ministarstva.

Napominju da modul Jedinstvenog informacionog sistema za pristup roditelja ili drugog zakonskog zastupnika JISP još nije u funkciji, ali da se radi na njegovoj implementaciji, te će korisnici biti obavešteni kada navedena funkcija bude dostupna.

Ono što takođe muči roditelje je šta raditi ako neko izgubi broj, a to se pre svega odnosi na mlađu decu koja tek treba da krenu u osnovnu školu ili su to pak najmlađi osnovci. Iz ministarstva poručuju da se u tom slučaju treba obratiti obrazovnoj ustanovi gde se osoba školuje, te da se taj broj, u slučaju da se izgubi, ne poništava i ne dobija se novi.

– Broj izdaje lice koje je za to zaduženo u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenom obrazovnom broju. Ako se desi da neko pronađe taj obrazac, niko ne može pristupiti podacima i menjati ih – ističu. Takođe, iz ministarstva naglašavaju da trenutno JOB nije uslov za upis u osnovne i srednje škole, kao ni za fakultete.

đaci

Foto: Profimedia

– Može se desiti da neke ustanove traže JOB ako ga posedujete, ali to nije uslov za upis – navode i dodaju da deca parametre koje su dobili treba da čuvaju i ne treba da ih nose sa sobom.

Usmeravanje obrazovanja

Školovanje u skladu s potrebama tržišta

Iz Ministarstva prosvete poručuju da će uvođenjem ovog informacionog sistema i JOB za đake i studente sprečiti veliki broj zloupotreba, a doći će se i do boljeg usmeravanja obrazovanja ka potrebama tržišta.

– Ovaj sveobuhvatni sistem prvi put će omogućiti da se sagledaju svi aspekti obrazovnog sistema. Dostupnost takvih informacija će pomoći budućim učenicima i studentima da upišu škole i fakultete čije diplome su validne i priznate.

ČINJENICE / Šta je JOB?
– Ima 16 karaktera i šifru koja se sastoji od nasumično odabranih slova i brojki

– Štiti podatke o učenicima od zloupotreba

– Zasad nije uslov za upis nove školske godine

– Omogućava izradu statističkih izveštaja o sistemu obrazovanja i vaspitanja