Vesti04.10.2021. 08:27

Srđan Kolaković preuzeo funkciju dekana FTN-a

Novi dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Srđan Kolaković, preuzeo je funkciju. Kako je saopštio, nada se da će svi zajedno, studenti, nastavnici i svi zaposleni na fakultetu, doprineti tome da fakultet ostane “lider visokoškolskog obrazovanja Srbije i regiona”.

Prof. dr Srđan Kolaković, diplomirani inženjer, rođen je 30. novembra 1958. godine u Zrenjaninu. Osnovnu školu je završio u Bačkoj Palanci, a srednju građevinsku u Novom Sadu. Građevinski fakultet u Subotici završava 1982. godine za manje od pet godina, za uspeh na studijama dobio je nagradu “Jaroslav Černi” koja se dodeljivala najuspešnijim studentima hidrotehnike u staroj Jugoslaviji. Iste godine se zapošljava kao asistent pripravnik u naučnom radu na fakultetu u Subotici.

Magistrirao je na Građevinskom fakultetu u Beogradu 1988. godine i za magistarski rad te godine dobija ponovo nagradu “Jaroslav Černi” u kategoriji najbolji magistarski radovi. Doktorsku disertaciju odbranio je na Građevinskom fakultetu u Subotici 1993.

U svom dvadestetdvogodišnjem pedagoškom radu na Univerzitetu u Novom Sadu držao je predavanja i vežbe na većem broju predmeta iz hidrotehničke oblasti. Osim na Fakultetu tehničkih nauka, nastavu drži i na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu kao i na Građevinskom fakultetu u Subotici.

Nastavu na Fakultetu tehničkih nauka drži od 1999, prvo kao honorarni saradnik, a od 2002. i kao zaposlen u punom radnom odnosu. Autor je i koautor na više od 60 naučnih i stručnih radova objavljenih u časopisima i naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu.  Pre ove funkcije bio je v. d. direktora Naučno-tehnološkog parka u Novom Sadu.

Izvor vesti: Srbija Danas