Vesti27.01.2022. 02:12

Spas planete je u obrazovanju: Ekološko obrazovanje do 2025. godine glavni prioritet

Povodom Svetskog dana obrazovanja o zaštiti životne sredine koji je obeležen 26. januara, a koji se obeležava još od 1972. godine, Svetska organizacija za zaštitu prirode WWF objavila je priručnik „Kako se pripremiti za boravak u prirodi“.

-Istraživanja pokazuju da učenje van učionice, koje je jedna od ključnih odrednica obrazovanja za zaštitu životne sredine, podstiče unutrašnju motivaciju za učenje kod dece i mladih, što je ključni faktor koji doprinosi većim akademskim postignućima i razvijanju samostalnosti- rekla je koordinatorka za edukaciju u WWF Adria Jovana Dragić Mej.

Da bi boravak u prirodi bio opušten, a u isto vreme i fokusiran na određenu temu, neophodno je uložiti malo vremena i u pripremu. To nam daje osećaj sigurnosti, opuštenosti i omogućava da pažnju usmerimo ka prirodnom okruženju u kom se nalazimo, da ga istražujemo i upoznajemo- objašnjava Jovana Dragić Mej.

Ovaj dan se obeležava kako bi se ukazalo na značaj obrazovanja koje omogućava pojedincima da istražuju stanje životne sredine, identifikuju ekološke probleme i aktivno se uključe u njihovo rešavanje. Obrazovanje o životnoj sredini (čemu izdavanje Brošure daje svoj doprinos) stvara ekološki osvešćene i aktivne građane koji se zalažu za očuvanu i zdravu životnu sredinu.

ekologija

Foto: Shutterstock

To je jedan od razloga što je WWF Adria još 2016. počela sa sprovođenjem edukacije na temu zaštite životne sredine, kroz Akademiju za prirodu i stručne obuke sa vaspitačima i nastavnicima.

U Srbiji se naš doprinos uključivanja tema zaštite prirode u obrazovne planove i programe ogleda kroz saradnje sa Zavodom za unapređenje vaspitanja i obrazovanja i Nacionalnom asocijacijom nastavnika građanskog vaspitanja.

Značaj obrazovanja shvaćen je i na globalnom nivou, zbog čega je Unesko odredio da ekološko obrazovanje mora biti osnovna komponenta nastavnih planova i programa do 2025. godine.

Izvor vesti: Srbija Danas