Vesti17.01.2022. 02:47

Pogledajte kako će izgledati nova zgrada Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu: Projekat vredan 5,7 miliona evra

Grad Kragujevac objavio je urbanistički projekat za izgradnju nove zgrade Filološko-umetničkog fakulteta (FILUM) u Kragujevcu.

Budući objekat biće izgrađen na novoj lokaciji u Ulici Liceja kneževine Srbije u Kragujevcu. Reč je o delimično izgrađenoj zoni grada, sa obrazovanjem, kao dominantnom namenom u okruženju. U neposrednoj okolini prisutno je visokoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje i sportsko-rekreativni sadržaji, dok je u širem pojasu zastupljeno stanovanje i poslovanje. Površina parcele iznosi 13.691,00 m2.

Prema projektnom zadatku i nameni objekta, projektovan je zatvoreni amfiteatar. Pristup amfiteatru omogućen je sa nivoa prizemlja i prvog sprata. Na nivou suterena, smeštena je podstanica centralnog grejanja i tehničke prostorije.

Filološko-umetnički fakultet

Foto: Grad Kragujevac

Na nivou prizemlja, predviđen je glavni i službeni ulaz, sa holom i foajeom, dimenzionisanim tako da opslužuje sva tri fakulteta. U prizemlju su organizovani i prateći sadržaji kao što su: info pult sa oglasnim tablama, prostorija za obezbeđenje i monitoring objekta. Sa glavnog ulaza omogućeno je jasno uočavanje dominantnih vertikalnih komunikacija – glavnog stepeništa, pomoćnih (evakuacionih) stepeništa, lifta i sanitarnih blokova. U okviru ulazne zone projektovane su prostorije studentske službe.

Na ovom nivou, predviđene su za potrebe Fakulteta za primenjene i muzičke umetnosti, slušaonice, muzički kabineti, ateljei i šest profesorskih kabineta za po dva profesora. Na prvoj etaži organizovane su nastavne prostorije umetničkog i filološkog fakulteta, sa učionicama a na severnoj strani objekta projektovani su ateljei za Fakultet primenjene umetnosti (na svakoj etaži ih ima pet), šest profesorska kabineta kao i knjižara za sva tri fakulteta i skriptarnica.

Na drugoj etaži, predviđen je kancelarijski prostor za dekana i prodekane fakulteta, finansijske i kadrovske službe fakulteta, sa pripadajućim administratorskim kancelarijama. Na ovom nivou smešten je i studentski kafe, kao i polivalentna sala sa terasom. I na ovoj etaži, projektovano je deset kabineta za profesore, sa po dva radna mesta. Na nivou galerije, smešten je prostor biblioteke sa čitaonicom, kancelarije za zaposlene u biblioteci i prostor za internet biblioteku.

Filološko-umetnički fakultet

Foto: Grad Kragujevac

Projektom je definisan prostor za celodnevni boravak studenta i zaposlenih u dve smene i to oko 1.295 mesta na Filološkom fakultetu, 250 mesta na Primenjenoj umetnosti i 200 mesta na Muzičkoj akademiji i za 130 zaposlenih, odnosno, ukupno, za 1.745 studenata i 130 zaposlenih.

Projektanti su preduzeće Beobaltd d.o.o. Beograd. Kako je ranije najavljeno vrednost investicije za izgradnju zgrade je oko 5,7 mil EUR i biće finansirana iz kredita Razvojne banke Saveta Evrope.

Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu osnovan je 2002. godine i od tada radi u neadekvatnim uslovima, zakupom prostora na različitim lokacijama, u više objekata na drugim fakultetima, srednjim i osnovnim školama.

Filološko-umetnički fakultet

Gradsko veće Kragujevca prethodno je dalo saglasnost gradonačelniku Nikoli Dašiću da zaključi Sporazum o realizaciji Projekta izgradnje i opremanja nove zgrade Filološko – umetničkog fakulteta sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Grad Kragujevac se Sporazumom obavezao da izvrši prenos prava javne svojine na katastarskoj parceli br. 10480/3, površine 1.36,91 hektara u svojinu Republike Srbije, kao i da finansira izradu izmene i dopune projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju objekta FILUM – a, u skladu sa zaključcima Prostorno-programske analize.

Izvor vesti: Srbija Danas