Vesti14.12.2021. 01:21

Pogledajte kako će izgledati Fakultet bezbednosti i Geografski fakultet: Niče velelepna zgrada na Novom Beogradu

Iako je Novi Beograd trebalo da dobije zgradu za Geografski fakultet, Fakultet bezbednosti i Biološki fakultet, ovde će se smestiti samo prva dva. Naime, za Biološki je određena nova lokacija, u okviru Biomedicinskog kampusa, pa se na javnom uvidu našao novi urbanistički projekat.

Za gradnju su namenjene parcele na Novom Beogradu, površine 11.287 m2, u delu bloka 67a na kojem se nalaze Ruska škola i Tehnička škola Novi Beograd.

Prema podacima dobijenim od stručnih službi fakulteta, Fakultet bezbednosti ima oko 1.800 aktivnih studenata i oko 73 zaposlena. Projektnim zadatkom zahtevano je da se, pored potrebnog broja kancelarija, kabineta, slušaonica, vežbaonica i ostalih sadržaja fakulteta (dekanat, studentska služba, bilioteka, svečana sala, kafei, itd.), u okviru objekta organizuje prostor za streljanu kao i poseban amfiteatar za oko 200 mesta (pored centralnog u prizemlju).

Geografski fakultet ima oko 1.500 aktivnih studenata i oko 101 zaposlenih, a osim navedenog, zahtevano je da se organizuje izložbeni prostor. Glavni ulazni deo objekta je postavljen prema Rjepinovoj ulici. Laboratorijski deo fakulteta je orijentisan ka severoistoku, vežbaonice su jugoistočno orjentisane, slušaonice imaju jugozapadnu orjentaciju dok su administrativne celine i dekanati na severozapadnoj strani.

Geografski fakultet i Fakultet bezbednosti

Foto: ZAAP/Urbanistički projekti/PrintScreen

Uvođenjem atrijuma značajnih dimenzija unutar objekta, omogućen je prodor sunčeve svetlosti u objekat. U prizemnom delu objekta smešteni su zajednički sadržaji (koje koriste oba fakulteta) i obuhvataju: veliki zajednički amfiteatar, restoran, izložbene prostore, višenamenske i administrativne prostore, prostore za studentske službe, kafe, knjižaru, skriptarnicu kao i izložbene prostore za oba fakulteta.

U zoni centralnog ulaza (prema Rjepinovoj ulici) u atrijumu je projektovano zeleno ostrvo – “bašta” sa zelenilom u direktnom kontaktu sa tlom kako bi se omogućila sadnja visokog drveća unutar objekta. Predviđeno je da atrijum bude natkriven i zastakljen kako bi se održavala mikroklima, a objekat bio energetski efikasan.

U zaleđu atrijuma se nalazi zajednički amfiteatar za oko 300 do 400 studenata čija je funkcija prvenstveno nastavna s tim da može da se koristi i u vannastavnim aktivnostima i programima kao što su predavanja za javnost, konferencije, seminari i dr. U slučaju vannastavnih programa, značajna je i njegova povezanost sa restoranom i izložbenim prostorima prizemlja kako bi se ostvario veći komfor i multifunkcionalnost prizemnog dela objekta.

Na prvom spratu je smešten Fakultet bezbednosti, dok je na drugom Geografski fakultet. U funkcionalnom smislu, na spratovima je, uz atrijum, projektovan blok sa kancelarijama za profesore, asistente fakulteta, naučne saradnike i dr., dok su obodne (spoljne) fasade fakulteta iskorišćene za vežbaonice, slušaonice, računarske sale, dekanat, sale za sastanke, biblioteku. U zadnjem delu objekta smešteni su amfiteatri manjeg kapaciteta.

Geografski fakultet i Fakultet bezbednosti

Foto: ZAAP/Urbanistički projekti/PrintScreen

Na prvoj podzemnoj etaži predviđena je velika garaža, tehničke prostorije kao i prostorije Fakulteta bezbednosti (streljana) i magacin Geografskog fakulteta. Krov je projektovan kao ravan, ozelenjen, sa transparentnom lanternom iznad atrijumskih površina i tehničkom etažom.

Projektovano je 154 parking mesta u garaži, 13 parking mesta na otvorenom, od čega šest, odnosno četiri za osobe sa invaliditetom. Lokacija za parkiranje bicikala u P profilu projektovana je uz glavni ulaz u objeka.

Javna prezentacija biće održana od 20. do 27. decembra u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta, dok je dokumentacija već dostupna na sajtu Grada.

 

Izvor vesti: Srbija Danas