Vesti17.10.2021. 01:53

Počinje novo doba za studente umetnosti: Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu dobija novu zgradu

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uz podršku UNDP i Udruženja arhitekata Srbije raspisalo je javni, otvoreni, jednostepeni, arhitektonski konkurs za idejno rešenje nove zgrade Fakulteta primenjene umetnosti u Karađorđevoj 15 u Beogradu.

Povod za raspisivanje konkursa je potreba za unapređenjem i jačanjem kapaciteta univerzitetskog obrazovanja izgradnjom novih, rekonstrukcijom postojećih objekata i njihovim opremanjem koja je identifikovana i analizirana kroz projekat “Unapređenje i jačanje kapaciteta univerzitetskog obrazovanja”.

Cilj konkursa je da se, u skladu sa konkursnim zadatkom, programskim zahtevima, značajem i potencijalima lokacije, izabere najkvalitetnije arhitektonsko-urbanističko rešenje novog objekta za potrebe Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, koje korespondira sa okruženjem, prilagođeno je vrednostima ambijenta i koje odgovara funkcionalnim potrebama ove institucije.

Beograd

Foto: Profimedia

Na najatraktivnijem prostoru Beograda

Lokacija na kojoj je planirana izgradnja nove zgrade FPU nalazi se u užem centru Beograda, u Karđorđevoj, na Savskoj padini, u neposrednom zaleđu priobalja desne obale reke Save. Zona planirane izgradnje pripada celini Stari Beograd – prostoru koji svedoči o kontinuitetu postojanja urbanog naselja od rimskog perioda do danas i istorijskom razvoju i rastu grada i u okviru njega, celini Kosančićev venac.

Po urbanim karakteristikama, tipologiji izgrađenosti, spomeničkim, ambijentalnim i drugim vrednostima, ovo područje predstavlja najsloženiji i najatraktivniji prostor Beograda. Sa aspekta kulturnog nasleđa ima nemerljivu vrednost za kulturu i identitet grada, a veliki broj kulturnih dobara svih nivoa zaštite, zaštićenih vizura i uličnih poteza prepoznati su kao celina – trajno dobro Beograda.

Predmetni prostor, iako pripada starom jezgru Beograda, u saobraćajnom smislu bitan je za Grad – Karađorđeva ulica, nakon rekonstrukcije (2020) oslobođena je teškog teretnog saobraćaja a i dalje je veoma značajna na nivou gradskog putničkog saobraćaja. Savsko pristanište je jedino međunarodno putničko pristanište u gradu, a Brankov most je primarna veza centra grada sa Novim Beogradom, što sve zajedno čini ovo područje izuzetno saobraćajno frekventnim.

Izvor vesti: Srbija Danas