Osnovne škole

SPECIJALNA ŠKOLA „MARA MANDIĆ” – PANČEVO

Cara Dušana 34, Pančevo
013/353-284
sekretar@maramandic.edu.rs
www.maramandic.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Južnobanatski okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

Škola obrazuje učenike sa lakom mentalnom ometenošću, umerenom ometenošću, telesnom ometenošću, decu sa autizmom, višestrukom ometenošću i decu sa oštećenjem vida.