Osnovne škole

SPECIJALNA OSNOVNA ŠKOLA “NOVI BEOGRAD”

Narodnih heroja 12, Novi Beograd
011/301-74-92
osnovibeograd@open.telekom.rs
www.osnovibeograd.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>