Osnovne škole

SPECIJALNA OSNOVNA ŠKOLA „DUŠAN DUGALIĆ” – VRAČAR (BEOGRAD)

Đerdapska 19, Vračar (Beograd)
011/283-68-38
dusan.dugalic@gmail.com
www.osdugalic.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1961.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>