Osnovne škole

SPECIJALNA OSNOVNA ŠKOLA „ANTON SKALA” – SAVSKI VENAC (BEOGRAD)

Petra Iljiča Čajkovskog 2a, Savski venac (Beograd)
011/265-05-89
osantonskala@gmail.com
antonskala.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1964.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>