Osnovne škole

ŠKOLA ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH „OBRENOVAC”

Miloša Obrenovića 143, Obrenovac
011/872-32-40
soooobr@open.telekom.rs
www.soooobrenovac.znanje.info
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1973.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>