Osnovne škole

ŠKOLA ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH „BRAĆA STAMENKOVIĆ” – PALILULA (BEOGRAD)

Mitropolita Petra 8, kancelarija br. 7, Beograd
011/361-38-44
soobras@eunet.rs
http://skolabracastamenkovic.edu.rs/
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1958.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>