Osnovne škole

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE „SVETI SAVA” – UMKA (ČUKARICA)

Milije Stanojlovića 30, Umka (Čukarica, Beograd)
011/802-68-56
svsavau@eunet.rs
www.sososvsava.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1947.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

Osnovna delatnost škole je obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju.