Osnovne škole

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA – KANJIŽA

Nikole Tesle 2, Kanjiža
024-874-371
muzicka.kanjiza@gmail.com
www.kanjiza-muzicka.skola.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Severnobanatski okrug
Godina osnivanja
1952.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

U okviru škole postoje sledeći odseci: klavir, harmonika, drveni duvači, gudači, gitara, solo pevanje i solfeđo.