Osnovne škole

OŠ „ŽIVOMIR SAVKOVIĆ” – KOVAČEVAC (MLADENOVAC)

Kovačevac bb (Mladenovac, Beograd)
011/821-39-66
os.zivomir.savkovic@gmail.com
www.oszivomirsavkovic.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1835.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>