Osnovne škole

OŠ „ZAGA MALIVUK” – KRNJAČA (PALILULA)

Grge Andrijanovića 18, Krnjača (Palilula, Beograd)
011/271-23-71
oszmalivuk@gmail.com
www.oszagamalivuk.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1961.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>