Osnovne škole

OŠ ZA ZAŠTITU VIDA „DRAGAN KOVAČEVIĆ” – STARI GRAD (BEOGRAD)

Šafarikova 8, Stari grad (Beograd)
011/322-33-28
skoladk@eunet.rs
www.osdragankovacevic.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1954.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>