Osnovne škole

OŠ ZA DECU OŠTEĆENOG SLUHA I GOVORA „RADIVOJ POPOVIĆ” – ZEMUN

Prizrenska 37, Zemun (Beograd)
011/307-64-24
rapozemun@ptt.rs
www.osradivojpopovic.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>