Osnovne škole

OŠ „VUK KARADŽIĆ” – STARI GRAD (BEOGRAD)

Takovska 41, Stari grad (Beograd)
011/322-12-39
osvukstarigrad@gmail.com
www.osnovnaskolavukkaradzic.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Grad Beograd
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>