Osnovne škole

OŠ „VOJVODA STEPA” – LIPOLIST (ŠABAC)

Karađorđeva 1, Lipolist (Šabac)
015/274-788
osvojvodastepa@gmail.com
www.osvslipolist.edu.rs
Vrsta
Osnovna škola
Lokacija
Mačvanski okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Akreditovana
O školi>

Pored matične škole u Lipolistu, nastava postoji i u izdvojenim odeljenjima u Beloj Reci, Duvaništu i Slepčeviću.  Škola ima 12 klasičnih učionica, kabinete, specijalizovanu učionicu za potrebe vrtića, salu za fizičko, biblioteku, medijateku i sportske terene na otvorenom u školskom dvorištu.